O medu

Trocha historie nikoho nezabije

Bez včel není med! Ano, za tuto báječnou pochoutku vděčíme jen včelám. Už ve starší době kamenné lidé vybírali včelám med, tak trochu jako medvědi, jak dokazují skalní kresby. V písemnostech z roku 1600 př. n. l. je zmínka o tom, že medem se tehdy krmily a léčily děti. Věděli jste, že Egypťané se dávali pohřbít nejen se svými poklady, ale i s medem?

Včelařství jako takové se začalo rozvíjet až ve starém Řecku. Později, s příchodem cukrové třtiny do Evropy, jeho prestiž poklesla. Kontinentální blokáda za Napoleona vedla k rozvoji pěstování cukrové řepy v Evropě a med z jídelních stolů téměř zmizel.

Rozdíl mezi medem a cukrem

Třtinový a řepný cukr není nic jiného než sacharóza, což znamená, že jej organismus nevstřebává přímo. Zato med se skládá z fruktózy, glukózy, vitamínů, solí, minerálních látek, stopových prvků a enzymů. Cukr jakožto "mrtvá" potravina může v těle napomáhat působení mikrobů, zatímco "živý" med naopak obsahuje složky, které choroboplodné zárodky ničí.

Včelí farma Nosek - Já <3 med/ikSložení medu

 • voda 18%
 • cukry 78% (glukóza a fruktóza, 1 až 2% sacharózy)
 • minerální soli
 • stopové prvky
 • vitamíny B1, B2, B3
 • trávicí enzymy

Vlastnosti medu

 • dodává energii
 • zpomaluje stárnutí
 • posiluje
 • působí jako antibiotikum
 • neubírá tělu vápník
 • Každý med má specifické vlastnosti, které závisejí na tom, z jakého druhu rostlin se sbírá nektar nebo medovice.
(zdroj: Ilustrované včelařství / Yves Gustin / nakl. Baobab a Gplus / Praha 2010)

Druhy medů

Medy se dělí podle druhu včel, podle rostlinného původu, podle způsobu získávání a případné technologické úpravy.

 • Náš med vyprodukovaly VČELY MEDONOSNÉ (Apis mellifera) - jediný druh včel vyskytující se v Evropě.
 • Podle rostlinného původu se dělí med na med NEKTAROVÝ a MEDOVICOVÝ. Není ale možné včely sledovat, kde a jakou surovinu sbírají a proto se včelaři orientují především podle barvy medu - světlé jsou medy nektarové, čím je med tmavší, tím více je v něm medovicového medu (orientace podle barvy neplatí pro med PASTOVANÝ)
 • Podle způsobu získávání se med dělí na med vytáčený, popř. med vykapávaný a med lisovaný. Náš med získáváme z plástů VYTÁČENÍM odstředivou silou v medometu.

NEKTAROVÝ MED

 • nektar pochází z květů
 • nektar je cukernatá tekutina, kterou vytváří některé rostliny v květech
 • včela pak tento nektar nasaje jazýčkem (sosáčkem) - nektar v této fázi obsahuje 50 až 80% vody
 • jakmile si včela naplní medný váček, vrací se do úlu - během letu se odpařením sníží množství nektaru o polovinu, mísí se se šťávou z hltanové žlázy a řadou pohybů se obohacuje o enzymy a tím se postupně přemění na MED NEKTAROVÝ
 • po návratu do úlu včela  vyvrhne svalovými stahy tento řídký med do buňky plástu a znovu vyrazí na sběr
 • včely postupně uložený med zahušťují a doplňují
 • když se stupeň vlhkosti medu sníží na minimum (15 až 20%), včely buňku zavíčkují (=pokryjí tenkou vrstvou vosku)

MEDOVICOVÝ MED

 • medovice nepochází z květů
 • medovice je hustá lepkavá substance bohatá na cukry vylučovaná stejnokřídlým hmyzem (zejména mšicemi)
 • zdrojem medovice jsou sladké šťávy, které tento hmyz vysává z rostlin
 • mšice vysávají z rostliny více šťávy, než jsou schopné strávit, většina prochází jejich zažívacím traktem nevyužitá a je vylučována (někdy až vystřikována) na listy nebo jehličí stromu (jedle, dub, javor, borovice, smrk apod.) jako medovice
 • včely pak tyto kapky medovice sbírají a zpracují na tzv. MEDOVICOVÝ MED